Zbiorniki sztuczne

Wszelkie zbiorniki sztuczne, czyli wymagające wykonania uszczelnienia dna, mogą mieć brzegi wykonane z prefabrykatów betonowych, lub brzegi, ich mogą stanowić różnego rodzaju murki lub ścianki. Konstrukcja umocnienia brzegu w zbiornikach sztucznych powinna być szczelina, i umożliwiać powiązanie z materiałem uszczelniającym …