Nawierzchnie smołobetonowe i asfaltobetonowe

Nawierzchnie smołobetonowe i asfaltobetonowe. Do przygotowania betonów bitumicznych używa się kruszyw o uziarnieniu dobranym tak, jak uziarnienie kruszywa do betonów cementowych, czyli zgodnie z zasadą minimum wolnych przestrzeni. Podczas przygotowania masy przestrzenie te zostają całkowicie wypełnione smołą lub asfaltem.

Nawierzchnie z betonów bitumicznych odznaczają się większą trwałością w stosunku do nawierzchni z kruszyw bitumowanych powierzchniowo. Wynika to z tego, że do betonu używa się kruszywa o różnych wielkościach ziarn, co zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną. Oprócz tego większa ilość masy bitumicznej wypełniająca przestrzenie między ziarnami kruszywa tworzy silniejsze i trwalsze wiązania. Zwiększa to przede wszystkim odporność betonu na kruszenie. Wadą nawierzchni z betonu bitumicznego jest natomiast nierówność powierzchni. Dlatego też nawierzchnie asfaltobetonowe i smołobetonowe spryskuje się smołą i pokrywa odpowiednio dobranym kruszywem, podobnie jak nawierzchnie omawiane poprzednio.

Beton bitumiczny układa się na podłożu podobnym jak omówione w odniesieniu do nawierzchni z kruszyw bitumowanych. Układanie wykonuje się zwykle na gorąco. Smołobeton wymaga podgrzania do temperatury 70-100°C, a asfaltobeton podgrzewa się do 140-170°C. Grubość warstwy betonu bitumicznego w nawierzchni nie może być mniejsza od rozmiarów największych ziarn użytego kruszywa.

tmpcf43-2Nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie tłuczniowej: 1 — tłuczeń, 2 — asfaltobeton.

Nawierzchnie z kruszyw bitumowanych i betonów bitumicznych, niezależnie od sposobu wykończenia powierzchni, po pewnym czasie użytkowania ścierają się, co powoduje odsłonięcie powierzchni ziarna kruszywa. Dzięki temu nawierzchnie tracą niekorzystną ciemną barwę i otrzymują zabarwienie odsłoniętego kruszywa. Z omówionej przyczyny dobór kruszywa używanego do wykonywania powierzchniowej warstwy nawierzchni ogrodowej nie powinien być przypadkowy. Należy przy tym unikać kruszyw łatwo ścieralnych (z miękkich kamieni), ponieważ ich ścieranie podczas użytkowania drogi powoduje powstawanie pyłu.

Nawierzchnie z kruszyw o spoiwie bitumicznym, ze względu na swoją znaczną kruchość wymagają umocnienia krawędzi: w sposób trwały np. przez ustawienie krawężników, a tymczasowo przez ustawienie listew stalowych.