Wymiary ławek ogrodowych

Ławki ogrodowe dla dorosłych mają następujące wymiary: ławka bez oparcia — wysokość siedziska 35 – 45 cm, szerokość — 40-50 cm, ławka z oparciem — wysokość siedziska 35-40 cm, szerokość 40-50 cm, wysokość oparcia 35-40 cm. Ławki dla dzieci powinny być dostosowane do ich wieku i proporcjonalnie mniejsze. Najniższe ławki mają siedziska na wysokości 25 cm. Długości ławek są różne i zależą od ich typu, konstrukcji i użytego materiału. Ławki przenośne mają najczęściej długość 2 m, stałe możną budować o długościach bardziej różnicowanych: mogą to być bardzo krótkie siedziska typu stołków lub bardzo długie ławki zbudowane z powtarzających się segmentów. Projekt techniczno-roboczy ławki stałej bez oparcia pokazano na rysunku.

tmp7c-1Rysunek techniczno-roboczy ławki stałej bez oparcia.

 

tmp2266-1Ławka stała o bardzo dobrym kształcie i konstrukcji: a) widok, b) sposób przytwierdzania do bloku betonowego zagłębionego w gruncie.