Oświetlenie dróg i placów terenów zieleni

Najbardziej racjonalne pod tym względem są źródła światła na wysokich masztach, skierowane w dół, równomiernie oświetlające duże powierzchnie i nie rażące wzroku. Tego rodzaju oświetlanie jest drogie  ze względu na koszt konstrukcji i duży pobór energii.

Coraz częściej w miejscach intensywnego ruchu, a zwłaszcza im skrzyżowaniach arterii komunikacyjnych ustawia się wysokie latarnie, które spełniają te podstawowe warunki.

Oświetlenie dróg i placów teremów zieleni ma charakter punktowy. Służą do tego celu różnego typu latarnie wysokie 3-5 m. Wadą tych urządzeń jest rażenie wzroku i nierównomierność oświetlenia. Zapobiega się tym wadom przez stosowanie różnych kloszy osłaniających źródło światła i równomierniej rozpraszających światło. Niedogodności te są trudne do uniknięcia nawet przy bardzo niskich latarniach z osłoniętymi żarówkami, ponieważ zmniejsza się wówczas zasięg oświetlenia. Tak niskie latarnie mogą być z powodzeniem używane do oświetlenia ciekawych detali w ogrodzie. Do oświetlenia dróg należałoby zwiększać liczbę takich punktów świetlnych. Jednak zwiększanie liczby latarń jest niepożądane ze względów plastycznych. W ciągu dnia dobrze widoczne latarnie rażą i zakłócają estetykę obiektu. Nawet najbardziej estetyczne latarnie nie są ozdobą i trudno je powiązać kompozycyjnie z innymi elementami ogrodu. Znacznie korzystniejsze, pod względem wykorzystania światła i estetyki, są sposoby polegające na oświetlaniu elementów otoczenia lampami osłoniętymi przed wzrokiem. W tym celu światło kieruje się na różne przestrzenne układy roślin, elewację budynków oraz na płaszczyzny trawników. Lampy są ukryte.

Lampy mogą być wyposażone w urządzenia umożliwiające stosowanie filtrów, a nawet ich automatyczną zmianę — na wzór urządzeń oświetleniowych w teatrach. Stosowane są również urządzenia regulujące intensywność światła.
Wszystkie urządzenia oświetleniowe powinny mieć estetyczną formę i prostą zwartą budowę. Ponadto jest wymagana duża odporność na niszczenie mechaniczne, na skutek wandalizmu.
Ogromnym problemem były przez wiele lat szklane klosze lamp. Obecnie nowe typy lamp są wyposażone w klosze z tworzyw sztucznych, trudniejsze do uszkodzenia. Wandalizm w wielu obiektach uniemożliwia stosowanie niskich lamp, podłączanych przewodami odkrytymi biegnącymi po powierzchni terenu.
W celu zmniejszenia stopnia zagrożenia instalacja lamp podświetlających może mieć niższe napięcie, np. 24 volt. Wymaga to odpowiedniego przystosowania lamp, żarówek i innych urządzeń pomocniczych.
Wszystkie urządzenia oświetleniowe pracują w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych. Zawilgocenie wodą opadową, a nawet rosą, może powodować zwarcie i uszkodzenie instalacji. Dlatego urządzenia te muszą być wodoodporne (hermetyczne).