Umacnianie brzegu kamieniami naturalnymi i kołkami drewnianymi

Bardzo dobrym sposobem jest umacnianie brzegu kamieniami naturalnymi różnej wielkości i różnego pochodzenia. Stosowanie tego sposobu możliwe jest przede wszystkim tam, gdzie łatwo jest uzyskać taki materiał. Na umocnienia nadają się najbardziej kamienie łupiące się warstwowo (skały osadowe) lub różne bloki skalne mające przynajmniej dwie płaszczyzny wsporne równoległe do siebie. Kamienie takie powinno się układać na podsypce żwirowej lub tłuczniowej w ten sposób, żeby tworzyły wzajemnie powiązany układ, dostatecznie opierający się naciskom masy granitu tworzącego brzeg. Oznacza to, że bloki kamienne powinny być układane w sposób podobny jak w suchych, murkach ogrodowych z kamienia naturalnego.
Płaszczyzny wsporne bloków kamiennych powinny mieć znaczny spadek w kierunku brzegu. Zapewnia to lepszą stabilność umocnienia oraz utrudnia wpływanie do zbiornika przyległego gruntu. W celu zwiększenia szczelności umocnienia kamiennego konieczne jest zasypanie szczelin od strony brzegu drobnym tłuczniem lub żwirem o różnorodnym uziarnieniu, zwianym mieszanką żwirowo-piaskową. Wtórne uszczelnienie takiego umocnienia następuje już w pierwszym roku po wykonaniu dzięki rozwojowi korzeni różnych roślin zasiedlających się w szczelinach. Opisane umocnienie jest bardzo trwałe; jego stosowanie zaleca się w wypadkach, gdy pożądane jest utrzymanie bogatej flory i fauny nie tylko w zbiorniku, ale również w jego części przybrzeżnej.

tmp6af5-2Umocnienia brzegów zbiorników:  c) z bloków kamiennych, d) z kołków drewnianych.

Brzegi niewielkich zbiorników można umacniać przez wbicie obok siebie odpowiednio zaimpregnowanych kołków drewnianych. Drewno przeznaczone na umocnienie może być różne, lecz najbardziej do tego celu nadają się kołki lub pale z drewna dębowego, które w wodzie wykazuje dość dużą trwałość. Umocnienie takie jest bardzo dekoracyjne i umożliwia utrzymanie w bliskim sąsiedztwie powierzchni trawnikowej. Zakres stosowania umocnień z kołków drewnianych jest zwykle ograniczony trudnościami w pozyskiwaniu odpowiedniego drewna.