Fundamenty i bramy ogrodzeń

Fundament pod ogrodzeniem jest potrzebny, jeżeli opiera się na mim konstrukcje (ściany) murowe lub wykonuje cokoły. Cokoły są konieczne w razie zmiennych wysokości chodników przyległych do ogrodzenia, zapobiegają bowiem zasypywaniu dolnych części ogrodzeń przy wykonywaniu wyżej zaprojektowanego chodnika. Fundamenty powinny mieć dylatacje w odstępach 5 – 10 m. Fundamenty płytkie nieznacznie wystające ponad powierzchnię terenu wykonuje się zwykle pod siatkami między zafundamentowanymi słupami. Mają one na celu ochronę przed zarastaniem chwastami dolnej części ogrodzenia oraz uszczelnienie zapobiegające przechodzeniu zwierząt. Wykonuje się najczęściej jako płytko, osadzone betonowe pasy o przekroju 10X30 – 40 cm.
Przypory są to elementy podpierające ściany w ogrodzeniach bezsłupowych. Wykonuje się je zwykle z tego samego materiału co ściana i umieszcza na dodatkowym fundamencie.
Bramy i furtki wyrabia się zwykle z tych samych materiałów co ogrodzenie i zawiesza na słupach lub wzmocnionych końcach murów. Bramy mogą być dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe o szerokości co najmniej 3 m. Furtki mają szerokość 1 m.
Zależnie od ukształtowania terenu ogrodzenia mogą być, prowadzone poziomo ze spadkiem terenu lub odcinkami poziomymi z uskokami (schodkowo). Wysokość ogrodzeń bywa różna i może dochodzić do 3 m.
Przy projektowaniu i wyborze typu ogrodzenia korzystać można z gotowych opracowań — projektów typowych.