Elementy ogrodzeń

W ogrodzeniach mogą występować następujące elementy: słupy, wypełnienia (ściany), fundamenty, cokoły i przypory oraz teamy i furtki.

Słupy wyznaczają płaszczyznę ogrodzenia i przytrzymują materiał tworzący wypełnienie albo ścianę. Położenie słupów powinno być dokładne i trwałe. Rozstawienie słupów wynosi zwykle 3 m i może się zmieniać zależnie od typu konstrukcji. Najczęściej stosuje się słupy stalowe z kształtowników i rur, słupy murowane z cegły łub kamienia, rzadziej słupy betonowe i drewniane. Słupy mogą być fundamentowane osobno lub osadzane w jednolitym fundamencie biegnącym pod całym ogrodzeniem. Głębokość fundamentowania wynosi 60 – 100 cm i zależy od przepuszczalności gruntu i głębokości przemarzania. Niektóre konstrukcje ogrodzeń nie mają słupów, jeżeli ściana jest oparta lub osadzona w fundamencie.

tmp22de-1Ważniejsze typy konstrukcji ogrodzeń: a) słupy osadzone bezpośrednio w gruncie, b) słupy osadzone w betonie oraz płytki fundament pod siatką, c) słupy osadzone w jednolitym fundamencie z cokołem, d) słupy i cokół murowane na jednolitym betonowym fundamencie, ramy z siatką zawieszone na słupach, e) ogrodzenie bezsłupowe — ściana z płaskowników stalowych oparta na fundamencie i podparta przyporą.

Ściany ogrodzenia mogą być wykonywane z różnych materiałów. Najczęściej stosuje się siatkę stalową umocowaną do słupów lub osadzoną w ramach między słupami. Często ścianę tworzą kształtowniki lub pręty stalowe, deski, różne płyty, np. poliestrowe, blaszane falowane. Ściany mogą być wykonywane z elementów prefabrykowanych lub murowane z cegieł, specjalnych bloków, pustaków ozdobnych i podobnych materiałów. Wybór rodzaju ściany zależy między innymi od pożądanego stopnia prześwitu.