Kosze na śmieci

W miejscach o dużym ruchu kosze na śmiecie normalnych rozmiarów okazują się często niewystarczające. W takich miejscach konieczne jest ustawianie koszy większej pojemności. Pojemniki takie muszą być zabezpieczone przed zwierzętami i ptactwem, które rozgarniają i wyrzucają z nich odpadki.
Ważną cechą każdego kosza na śmiecie a każdego pojemnika jest łatwość opróżniania. Pod tym względem najlepsze są kosze opróżniane przez wyjmowanie. Najgorsze są sposoby opróżniania polegające na zdejmowaniu pojemników, co może być bardzo trudne, jeśli są one ciężkie. Z uwagi na częste kradzieże pojemników, buduje się niekiedy kosze przymocowane obrotowo do podpór. Opróżnia się je przez odwrócenie i wysypanie zawartości do podstawionego naczynia. Niedopuszczalne jest natomiast wykonywanie pojemników jednoczęściowych (bez wkładu) przytwierdzonych na stałe. Opróżnianie ich jest bardzo trudne i wymaga dużego nakładu pracy.
Kosze na śmiecie powinno się w miarę możliwości zabezpieczać przed opadami, a w ich dnie wykonywać otwory umożliwiające odpłynięcie wody. Znaczne zawilgocenie sprzyja szybkiemu rozkładowi odpadków, pojawianiu się dużej liczby much, wydobywaniu się nieprzyjemnego zapachu, powstawaniu korozji itp. Osłony od deszczu nie są potrzebne, jeśli kosze mogą być dostatecznie często opróżniane.

Rozróżnia się następujące typy koszy i pojemników:
—    zawieszane lub osadzane na słupach latarń lub podobnych podporach,
—    umocowane na ścianach,
—    wolno stojące,
—    specjalne przenośne kosze dużej pojemności, wykorzystywane okresowo.

Kosze i pojemniki na śmiecie mogą być wykonane z różnych materiałów, dobieranych zależnie od miejsca, elementów otoczenia, pojemności, sposobu opróżniania itp.