Wybór miejsca ustawienia ławek ogrodowych

Ławki ogrodowe powinny być tale ustawione, żeby korzystającym z nich zapewnić możliwie dobre warunki wypoczynku. Na warunki takie składają się różne czynniki, a między innymi odpowiednie otoczenie. Wiadomo na przykład, że najchętniej zajmowane są ławki osłonięte od tyłu żywopłotami, krzewami, ustawione pod ścianami itp. W miejscach takich wypoczywający czują się znacznie lepiej niż w miejscach całkowicie odsłoniętych. Znaczenie ma tu na pewno osłonięcie przed wiatrem i brak widoczności od tyłu.
Ławki należy też starać się umieszczać tak, żeby siedzącym na nich osobom zapewnić ładny widok, na przykład na kwitnące rośliny, ciekawe wnętrze ogrodowe, rzeźbę, powierzchnię wody itp. W związku ze zmianami (okresowością) wartości dekoracyjnych różnych części i elementów terenów zieleni, miejsca ustawienia niektórych ławek powinny być zmieniane. Z tych względów korzystne jest stosowanie ławek przenośnych. Ławki powinno się ustawiać zarówno w miejscach ,nasłonecznionych, jak i ocienianych.

Jeżeli ławki ustawia się na drogach niezbyt szerokich, mogą one stanowić utrudnienie dla ruchu, zwłaszcza jeśli są to wygodne ławki z oparciem. Znaczna szerokość takich ławek i wysunięte nogi siedzących powodują zmniejszenie efektywnej szerokości drogi o 1- 1,5 metra. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest ustawianie ławek na specjalnie przygotowanych miejscach poza brzegiem drogi. Na bardzo wąskich drogach można ustawiać jedynie ławki bez oparcia. Nawierzchnia w miejscu ustawienia ławki powinna być gładka i mieć odpowiedni spadek ułatwiający odprowadzanie wody.

Ławek nie należy ustawiać:
– w miejscach reprezentacyjnych, jeśli są to ławki z oparciem,
– w wąskich przejściach o dużym ruchu,
– w miejscach zupełnie nieosłoniętych (przed wiatrem z uwagi na widoczność),
– stycznie do wewnętrznej krzywizny brzegu drogi,
– w pobliżu skrzyżowań dróg,
– w pozycji odwróconej (plecami) do kwietników, pomników itp.,
– naprzeciwko lub w małej odległości od innych ławek,
– na trawnikach i zbyt miękkich nawierzchniach,
– w miejscach o znacznej pochyłości.