Kosze i pojemniki ma śmiecie – wymagania

Kosze i pojemniki ma śmiecie powinny spełniać określone wymagania, przede wszystkim zaś powinny być proste pod względem kształtu, trwałe i łatwe do utrzymania i opróżniania. W parkach i ogrodach spotyka się wśród tych urządzeń bardzo wiele różnych rozwiązań, które najczęściej nie odpowiadają omówionym tu wymaganiom. W wyniku doświadczeń przeprowadzonych w niektórych krajach europejskich okazało się, że najlepsze są dwuczęściowe kosze na śmieci zbudowane z zewnętrznej osłony i kosza wewnętrznego, który jest właściwym pojemnikiem. Zaletą takich urządzeń jest przede wszystkim łatwość opróżniania i nieuszkadzanie się podczas tej czynności. Od pojemników i koszy na śmiecie wymaga się również ognioodporności, gdyż wskutek, wrzucania do nich niedopałków odpadki w ich wnętrzu często się zapalają.
Kształt i wygląd zewnętrzny koszy i różnych pojemników powinny być dostosowane do cech zewnętrznych elementów otoczenia lub powinny stanowić ich część (np. powiązanie ze słupami oświetleniowymi, ławkami, ściankami itp.). Szczególnie starannie trzeba dobierać formę pojemników na terenach leśnych i pozamiejskich. Kosze na śmiecie powinny być umieszczone na brzegu głównych dróg i łatwo dostrzegalne. Zaleca się również umieszczanie ich możliwie blisko ławek, co jednak może okazać się niekorzystne w razie zaniedbań w opróżnianiu pojemnika.