Ogród

Ławki ogrodowe

Ławki stanowią podstawowe wyposażenie większości terenów zieleni. Od ich jakości zależy wartość wypoczynku, w związku z tym powinny one spełniać określone wymagania. Ławka ogrodowa powinna być przede wszystkim wygodna. Dlatego materiał, z którego wykonuje się siedzisko i oparcie, powinien być …

Fundamenty i bramy ogrodzeń

Fundament pod ogrodzeniem jest potrzebny, jeżeli opiera się na mim konstrukcje (ściany) murowe lub wykonuje cokoły. Cokoły są konieczne w razie zmiennych wysokości chodników przyległych do ogrodzenia, zapobiegają bowiem zasypywaniu dolnych części ogrodzeń przy wykonywaniu wyżej zaprojektowanego chodnika. Fundamenty powinny …

Umacnianie brzegów zbiorników – Faszynowanie

Umacnianie brzegów zbiorników naturalnych można wykonywać w różny sposób i z zastosowaniem różnych materiałów. O wyborze sposobu i materiału decydują różne względy, jak np. rodzaj i przeznaczenie zbiornika, sposób użytkowania, projektowany rodzaj umocnienia dna, dostępność materiałów, względy gospodarcze. Wiele zbiorników …

Budowanie nawierzchni w sąsiedztwie drzew

W celu zapewnienia optymalnych warunków rozwoju drzew nie powinno się w ich sąsiedztwie budować nawierzchni nieprzepuszczalnych. Bardzo dobre okazały się natomiast nawierzchnie z drobnej kostka lub brukowca, układanego na 10-20-centymetrowej warstwie gruboziarnistego piasku lub żwiru. Szczeliny między kamieniami zasypuje się …