Ogród

Umacnianie nawierzchni w sąsiedztwie drzew

Umacnianie nawierzchni w sąsiedztwie drzew powoduje prawie zawsze pogorszenie warunków glebowych i odbija się niekorzystnie na wzroście i rozwoju tych roślin. Gleba, z której korzysta drzewo, powinna być żyzna i charakteryzować się luźną strukturą zapewniającą łatwe wsiąkanie wody opadowej i …

Nawierzchnie powierzchniowo bitumowane

Nawierzchnie bitumiczne wykonuje się z kruszywa kamiennego i lepiszcza bitumicznego. Zależnie od użytej ilości lepiszcza odróżnia się nawierzchnie powierzchniowo bitumiczne, nawierzchnie z kruszyw bitumowanych oraz smołobetonowe i asfaltobetonowe. Nawierzchnie bitumiczne stosuje się coraz częściej z uwagi na wiele zalet, do …