Nawierzchnie z betonu cementowego cz.2

Zaletą wykonywania płyt z betonu układanego w miejscu przeznaczenia jest możliwość dużego zróżnicowania rozmiarów i kształtu płyt, dzięki czemu można uzyskać ciekawe efekty plastyczne. Projektowany kształt nadaje się płytom przez odpowiednie ustawienie desek, listew drewnianych, metalowych lub z innych materiałów rozdzielających wykonywane płyty.

Bardzo dużą zaletą omawianego sposobu wykonywania płyt betonowych jest także możliwość bardzo różnego kształtowania ich powierzchni i nadawania im różnych cech strukturalnych i dekoracyjnych. Powierzchnie płyt mogą być wygładzane, zacierane na ostro oraz w różny sposób fakturowane.

Fakturowanie jest to nadawanie powierzchni odpowiedniego wyglądu zewnętrznego. Do najczęściej stosowanych sposobów należy wciskanie kruszywa różnego rodzaju i różnej wielkości w powierzchnię świeżego wyrównanego betonu oraz wymywanie (obnażanie) specjalnie dobranego kruszywa, z którego jest wykonana wierzchnia warstwa płyty betonowej. Kruszywo używane do wciskania w powierzchnię świeżego betonu może być różnego pochodzenia (żwirowe lub tłuczniowe) i różnej barwy.

W miarę możliwości powinno się stosować kruszywo ze skał twardych trudno ścieralnych. Kruszywa o drobnych, ziarnach rozsypuje się na powierzchni betonu, natomiast kruszywo o ziarnach większych, jak np. kilkucentymetrowej średnicy płaskie otoczaki pochodzenia rzecznego, zwykle układa się ręcznie. Umożliwia to staranny dobór ich wielkości, proporcji, zabarwienia itp. Powierzchnia betonu przed układaniem takiego kruszywa powinna znajdować się nieco poniżej krawędzi formy. Każde ziarno kruszywa powinno być tak zanurzone w mieszance betonowej, żeby nie mogło się łatwo wykruszyć.

tmpda1e-1 Zanurzenie kamieni w powierzchniowej warstwie betonu: a) właściwe, b) niewłaściwe.

Płyty betonowe o powierzchniach wyłożonych kruszywem zawsze dobrze harmonizują z różnymi elementami ogrodu, a przede wszystkim z roślinami. Dlatego też płyty takie są bardzo cenione i coraz częściej stosowane w ogrodach.