Kosze na śmieci

W miejscach o dużym ruchu kosze na śmiecie normalnych rozmiarów okazują się często niewystarczające. W takich miejscach konieczne jest ustawianie koszy większej pojemności. Pojemniki takie muszą być zabezpieczone przed zwierzętami i ptactwem, które rozgarniają i wyrzucają z nich odpadki.
Ważną …

Ogrodzenie i roślinność

Ogrodzenia, zwłaszcza znacznej długości i konstrukcji nieprzejrzystej są monotonne. Wynika to często z zawężenia funkcji ogrodzenia i niedostrzegania innych elementów otoczenia.
Samo przerywanie ścian i zmiana konstrukcji mogą się przyczynić do otwierania widoków i wzbogacania wrażeń wizualnych. Jeszcze większe wartości …