Funkcje ogrodzeń

Powodem wykonywania ogrodzeń jest najczęściej potrzeba ograniczenia lub uniemożliwienia wstępu na dany terem. Ogrodzenia są więc złem koniecznym i bardzo często ich funkcje traktowane są przesadnie. Obiektami wymagającymi tego rodzaju zabezpieczeń są: przedszkola, szkoły, ogrody botaniczne i zoologiczne, kąpieliska itp. Obiektów terenów zieleni na ogół nie ogradza się z wyjątkiem niektórych ich części, np. gospodarczych czy produkcyjnych. Wchodzenie i wychodzenie i terenów ogrodzonych odbywa się przez bramy i furtki.

Każde ogrodzenie, niezależnie od podstawowej funkcji może być:
— przesłoną widokową,
— osłoną przeciwwietrzną,
— barierą dźwiękochłonną,
— elementem dekoracyjnym.

Łączenie tych funkcji jest zadaniem projektanta. Najbardziej złożone funkcje pełnią ogrodzenia działek w osiedlach domów jednorodzinnych, gdzie dają poczucie bezpieczeństwa, spokoju i przytulności.

PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWY OGRODZEŃ

Brawo budowlane określa podstawowe warunki wykonywania ogrodzeń:
– ogrodzenie powinno być wykonywane w linii regulacyjnej drogi lub ulicy,
– narożniki ogrodzeń nie mogą ograniczać widoczności koniecznej dla bezpieczeństwa przechodniów i ruchu pojazdów,
– ogrodzenia nie powinny zasłaniać obiektu zasadniczego,
– forma ogrodzenia powinna harmonizować z innymi elementami otoczenia oraz być estetyczna,
– bramy i furtki powinny się otwierać do wewnątrz,
– odstępy między prętami nie powinny być większe od 15 cm, w żłobkach i przedszkolach nie większe jak 10 cm,
– drut kolczasty nie może być zawieszamy poniżej 200 cm ponad terenem,
– projekt ogrodzenia zewnętrznego wymaga uzyskania pozwolenia,
– ogrodzenia wewnętrzne do wysokości 200 cm nie wymagają pozwolenia.